5 benefitů SOMA DECHu pro tvé tělo, mysl i duši

656x

Ačkoli můžou znít některé benefity práce s dechem „pochybně“, existují pro ně solidní vědecké důkazy. My si nyní na přínosy základních principů pránájámy i samotné metody SOMA DECH posvítíme v tomto článku.

1. SOMA DECH snižuje hladinu stresu

Všimni si svého dechu, když jsi ve stresu, úzkosti nebo v panice – zrychluje se a stává se mělčím. Tento typ dýchání stimuluje sympatickou část naší autonomní nervové soustavy (ANS), která aktivuje stresovou reakci těla, a může být dobrá, když to potřebuješ – ale neuvěřitelně škodlivá, když je neustále zapnutá po celý den.

Na druhou stranu, když se cítíme klidní a uvolnění, jako třeba těsně před spaním nebo při klidné činnosti, která nás baví, tak se dýchání zpomalí. Přitom se aktivuje parasympatická část ANS, která je neuvěřitelně prospěšná pro relaxaci a snížení stresu. Také se nám zklidní mysl a podporuje to sebeuvědomění a sebereflexi, což může pomoci ujasnit si cíle a rozproudit tvůrčí energii.

2. Dýchat SOMA může být stejně účinný jako psychedelika při mírnění úzkosti a deprese

Nová studie předního neurovědce a zakladatele NeuroMeditation Institute Dr. Jeffa Tarranta ukázala, že už 22 minut SOMA DECHové meditace vyvolává příznivou aktivitu mozkových vln, která je srovnatelná s užíváním psychedelik.

Studie ukázala, že SOMA Dech zvyšuje aktivitu gama mozkových vln v „Default Mode Network“ a dalších částech mozku, které jsou spojeny s „vysoce inspirativním myšlením a stavy vrcholného proudění vědomí, které se obvykle vyskytují u zkušených praktikujících meditace, jako jsou například tibetští mniši“.

Po SOMA DECHovém cvičení uváděli účastníci studie pocity propojení, jednoty a snížení úzkosti a deprese v podobném rozsahu jako u tradičních psychedelik, jako je například psilocybin.

Varianta SOMA DECHu pro snížení úzkosti: Vydechování mantry AUM / Óm / jakéhokoliv uvolňujícího zvuku u výdechu. To napomáhá uvolnění a rozproudění toku energie v těle a může to také stimulovat žlázy s vnitřní sekrecí, které mohou obnovovat a revitalizovat tělesné buňky.

3. Silné léčivé a terapeutické účinky dýchání SOMA

Jedním z hlavních problémů při praxi dechových technik bývá překysličení. Příliš mnoho kyslíku v těle, stejně jako třeba u čerstvě rozříznutého jablka, způsobuje oxidaci. U dýchání je to konkrétně v tepnách a žilách. Oxidativní stres je hlavním faktorem mnoha onemocnění a může způsobit téměř cokoli od poškození tkání a odumírání buněk až po záněty a nadměrné hromadění odpadních látek v těle.

SOMA DECH cíleně využívá zádrží dechu, konkrétně tréninku přerušované hypoxie (Intermittent Hypoxic Training – zkratka IHT), která zvyšuje hladiny oxidu uhličitého (CO2) v krvi a oxidativní stres snižuje. Výsledkem je také zvýšená tvorba červených krvinek, tvorba nových cév a zlepšení průtoku krve do orgánů.

To vysvětluje, proč může být IHT slibnou nefarmakologickou metodou prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění; cukrovky, trofických vředů, onkologických onemocnění a nemocí centrálního nervového systému, astmatu a dokonce i obezity.

Niraj (zakladatel SOMA Breath, ze kterého český SOMA Dech vychází) se o těchto léčebných účincích IHT přesvědčil na vlastní kůži, když mu bylo diagnostikováno autoimunitní onemocnění ulcerózní kolitida, u kterého měl na výběr pouze invazivní nebo farmakologickou léčbu. Místo toho vyhledal alternativní metodu využívající dechové techniky, jako je zadržování dechu a zvuková exprese, a nyní se těší plnému zdraví a učí stejné techniky prostřednictvím této metody SOMA tisíce dalších lidí.

Je třeba poznamenat, že po delší dobu může být IHT pro organismus nebezpečná, jak mají tendenci zdůrazňovat některé rozporuplné výzkumy. Pokud se však používá správně a po krátkou dobu, jako je tomu v případě SOMA DECHu, mohou být jeho účinky neuvěřitelně léčivé.

Léčivé prvky SOMA DECHu: práce s hlasem, trénink stavy přerušované hypoxie (IHT), kdy dočasně klesá hladina kyslíku v krvi a tělo se učí efektivněji nakládat s kyslíkem a CO2.

4. Více energie a větší odolnost

Oxid uhličitý není jen odpadní plyn. Je potřebný k tomu, aby hemoglobin mohl uvolňovat kyslík do buněk, který je nutný k tvorbě tělesné energie ATP (adenosintrifosfát). A právě regulací hladin kyslíku a CO2 zvyšuje SOMA DECH schopnost našeho těla vytvářet a využívat energii. Navíc jeho pozitivní účinky na kardiovaskulární zdraví znamenají lepší výdrž, více energie a lepší kondici.

Benefity SOMA Dýchání si pochvaluje i Ben Greenfield, biohacker, světově uznávaný odborník v oblasti výživy a moderních přístupů ve fitness, influencer a autor řady knižních bestsellerů, jímž je tento článek inspirován:

„Osobně mohu říci, že techniky SOMA, které zahrnují IHT, mi přinášejí téměř okamžité zlepšení úrovně energie a nálady, které, jak se zdá, přetrvává po celý den.“

Prvky SOMA DECHu, zvyšující míru energie: aktivní uvolňování hlasem u výdechu a dech do bránice, který zvyšuje soustředění a přináší duševní jasnost. Hluboké brániční dýchání navíc podporuje trávení a posiluje metabolismus. A nesmíme zapomenout ani na oblíbený PC sval.

5. Detoxikační účinky

Další benefitem SOMA dýchání je schopnost stimulovat lymfatický a trávicí systém, což pomáhá posílit přirozenou detoxikaci a trávení.

Kyslík je silná antibakteriální a antimikrobiální látka. Zlepšením okysličení organismu prostřednictvím rytmického dýchání a zádrží dechu zlepšuješ schopnost svého těla bojovat proti škodlivým bakteriím a mikrobům a také transportovat odpadní látky pryč lymfatickým a trávicím systémem.

Bylo také prokázáno, že lepší okysličení (prostřednictvím hyperbarické oxygenoterapie) snižuje markery zánětu a oxidativního stresu ve střevech, zlepšuje trávení a vylučování odpadních látek a může být slibným terapeutickým prostředkem při zánětlivých střevních onemocněních.

Detoxikace je v dnešní době velmi potřebná nejen na fyzické, ale i mentální úrovni. Proto chci v závěru článku ještě jednou vyzdvihnout sílu uvolňování hlasem (AUM / Óm / jakýkoliv hlasitý úlevný zvuk u výdechu) a doporučit shaking – vědomý třas celého těla. Za dvě až tři minutky vytřásání můžete pocítit restart celého nervového systému, uvolnění fyzického napětí, klidnější mysl a silnější vnímání přítomného okamžiku.

Prvky SOMA DECHu podporující detoxikaci: dýchání nosem, rytmický dech, uvolňování hlasem, shaking.

 Originální znění článku: Ben Greenfield Fitness