Jak probíhá seminář holotropního dýchání?

654x

Holotropní dýchání je unikátní terapeutická metoda, která využívá kombinace dýchání, hudby a relaxace pro navození mimořádných stavů vědomí. Tyto stavy nabízejí vysoký terapeutický potenciál a mohou posloužit jako účinný doplněk k léčbě různých psychických onemocnění. Navíc mohou poskytnout významnou podporu na cestě osobního růstu a sebeobjevování.

V dnešním článku se zaměřím na konkrétní průběh našeho semináře holotropního dýchání, který pravidelně pořádám s taťkou v Praze. Pokud se ptáš, kdy, jak a proč tato metoda vznikla, odpovědi najdeš v článku Holotropní dýchání: Inovativní psychoterapeutická technika Dr. Stanislava Grofa.

Před rozhodnutím o účasti

Rozhodnutí o zúčastni na semináři holotropního dýchání by mělo vycházet z promyšlené volby, nikoliv z vnějšího nátlaku. Impulz k účasti by měl vzejít přímo z nás samotných, je dobré následovat svou zvědavost či intuici. Respekt a mírné obavy jsou úplně v pořádku a namístě, poprvé si nikdo není zcela jistý. Pokud tě však tato metoda vnitřně nijak nepřitahuje a spíše je to naopak, možná ještě není ten pravý čas. Až přijde vhodná chvíle pro tento dobrodružný krok vstříc sebepoznání, budeš to vědět.

Příprava na dýchání

Pro začátečníky je důležité vědět, že žádná speciální příprava není povinná ani nezbytná. V zásadě postačí přijít v pátek s otevřenou myslí a připravit se na nové zážitky. Nicméně, existují určité obecné pokyny pro ty, kteří se chtějí na tento hluboký zážitek lépe připravit. Několik dní před seminářem je vhodné snížit či zcela omezit konzumaci stimulantů, jako jsou kofein nebo alkohol, a stravovat se lehkou a zdravou stravou. Tato opatření mohou pomoci tělu a mysli připravit se na intenzivní zážitky během semináře. Dále opravdu důrazně doporučuji zcela se vyhnout psychotropním látkám a to minimálně 14 dní před seminářem.

Pátek – první den

Náš seminář začíná v pátek večer, kdy se účastníci a facilitátoři poprvé setkávají a navzájem se seznamují. Toto sezení je klíčové pro vytvoření bezpečného a podporujícího prostředí, které je základním předpokladem pro úspěch následné práce. Páteční večer je pak věnován hlavně představení techniky holotropního dýchání, jeho historických kořenů a popisu toho, co účastníky čeká v sobotu. Účastníci se během večera rozdělí do dvojic (dýchač a sitter), v nichž budou v sobotu dýchat. Po večerním programu je možné přespat na místě, nebo se můžeš na noc vrátit domů a přijet v sobotu na 9:00 ráno.

Sobota – druhý den

Sobota je zasvěcena samotnému holotropnímu dýchání. Den je rozdělen na dvě části. V dopolední části první z dvojice dýchá, zatímco druhý působí jako sitter – podporující osoba, která se stará o bezpečí a pohodlí dýchajícího. Po krátké obědové pauze se role prohodí. Tento formát umožňuje každému účastníkovi prožít jak vlastní zkušenost s holotropním dýcháním, tak poskytnout podporu a podržet prostor pro druhého z dvojice. Role sittera může být někdy pro účastníky větším zážitkem než jejich vlastní dýchání.

Večerní část semináře je věnována integraci a sdílení zkušeností. Tento čas je velmi důležitý pro zpracování a pochopení hlubokých zážitků, které mohou během dne nastat. Je to také příležitost pro účastníky vyjádřit své pocity a myšlenky v bezpečném a podporujícím prostředí.

Neděle a dále po semináři

Dny následující po semináři by měly být věnovány klidu a sebereflexi. Doporučujeme účastníkům věnovat dostatek času klidu a zpracování svých zkušeností. Zdravá strava, dostatek odpočinku a lehká fyzická aktivita mohou napomoci tělu a mysli v tomto procesu. Doporučujeme si neděli naplánovat jako zcela volný den, bez jakýchkoli dalších aktivit a vyhnout se společenským událostem s více lidmi.

Role facilitátorů holotropního dýchání

Facilitátoři hrají klíčovou roli v průběhu holotropního dýchání. Jejich úkolem je podporovat dýchajícího v procesu, zajišťovat bezpečný prostor, pomáhat s uvolňováním emočních bloků prostřednictvím bodyworku a být dostupní pro podporu sitterům. Facilitátoři také zajišťují celkový průběh semináře a vedení skupiny.

Při každém semináři holotropního dýchání musí být vždy přítomen facilitátor, který prošel oficiální certifikací podle metodiky Stanislava Grofa. V našem případě je to taťka jako certifikovaný facilitátor a já působím jako jeho asistent. Více o nás a našem týmu se můžeš dočíst v samostatném článku Otec a syn: tým facilitátorů holotropního dýchání.

Dobrodružství sebeobjevování

Holotropní dýchání přináší účastníkům možnost prohloubit své sebepoznání a pochopení svého vnitřního světa. Prostřednictvím této zkušenosti se můžeš naučit lépe porozumět svým emocím, uvolnit bloky a překážky ve svém životě a naplnit svůj osobní potenciál. To vše je umožněno díky bezpečnému a podporujícímu prostředí, které naše semináře holotropního dýchání poskytují.

Pokud máš zájem o holotropní dýchání a chceš si to zažít na vlastní kůži, přihlaš se na některý náš příští seminář. Rádi budeme tvými průvodci touto fascinující životní zkušeností.

Více o historii a teorii holotropního dýchání si můžeš přečíst v knize „Holotropní dýchání – nová cesta k sebeobjevování a léčení“ od Stanislava Grofa. Tato publikace do detailu rozebírá tuto techniku. Pokud tě zajímá širší kontext, doporučuji knihu „Cesta Psychonauta„, což je dvoudílná publikace shrnující všechny předchozí Grofovo knihy a umožní ti lépe se zorientovat v celém jeho rozsáhlém učení.