Zážitková dechová meditace pro vystoupení z náročných myšlenek, 
s názvem:

SOMA DECH - "ŠAMAN"

Přátelé a kamarádi, rád bych vám nabídl svou nahrávku, o které věřím, že vás může podpořit v náročných, stresujících, hektických časech, nebo při prožívání náročných emocí.

Hlavní přínos nahrávky vidím v tom, že nás vede k soustředěné pozornosti na vlastní dech. Díky tomu můžeme vystoupit ze zacyklených myšlenek, uvolnit se a otevřít se přicházejícím emocím.

Kéž vám přinese radost a úlevu v těchto napjatých časech. Jdeme na to..

Parametry dechové meditace
Název tracku: "ŠAMAN"
Délka skladby: 42 minut
Úroveň vedení: Honza vede živě
Meditace před dýcháním: 10 minut
Rytmus 3 cyklů dýchání: 4:4
Počet přídechů v zádržích dechu: 3 přídechy
Délka závěrečné meditace: 12 minut

 

Pokud ještě nevíš jak SOMA DECH dýchat, níže na stránce najdeš instruktážní video pro prvodýchače 🙂

Kapitoly

00:00:00
Úvodní slovo k dechové skladbě
00:02:58
Začátek dechové meditace | 3 cykly v poměru 4:4

Pokud prožíváte akutní stres a intenzivní emoce, buďte na sebe v průběhu dýchání laskaví.

Někomu pomůže jít do praxe intenzivně, zádrže dechu protáhnout co nejvíce a dát do toho všechny tíživé emoce. Někdo jiný bude potřebovat přesný opak, dýchat jen lehce, zádrže třeba i úplně vynechat a jen si v čase pro ně vyhrazené v klidu dýchat a poslouchat hudbu.

Pokud se objeví emoce, bude se vám chtít smát, plakat, nebo třeba bouchat do podložky, dovolte si to. Tělesné projevy emocí jsou velmi uvolňující a léčivé.

Tréninkové video

Pokud dýcháš SOMA dech poprvé, pusť si nejdříve úvodní tréninkové video [12minut], které tě provede základy správné techniky dýchání a upozorní tě na případná rizika a kontraindikace.

Chceš víc?

Pokud ti byla meditace příjemná a rád by sis SOMU zadýchal v budoucnu znova, mohla by tě zajímat moje členská sekce SOMA DOMA, ze které tato nahrávka pochází.

Jeho součástí je nejen knihovna dalších tracků včetně tohoto, ale zároveň možnost dýchat s námi živě na Zoomu, a to každý čtvrtek večer.  Rád tě tam uvidím.

Tento track bude veřejně zdarma dostupný do konce roku, poté bude dostupný opět pouze ve členské sekci SOMA DOMA.

Díky za čas, který jsi dal této nahrávce a sám sobě. Je to moc důležité, pečovat o sebe a svůj mentální prostor. Dýchání SOMA pomáhá zklidnit mysl, doprožít si emoce, které jsme uložili v těle, ale skrze zádrže dechu také trénovat uvolnění v nepříjemných situacích a svou odolnost vůči stresu a diskomfortu.